Tijdelijke mantelzorgvergunning

Wanneer u mantelzorg ontvangt, kunt u een parkeervergunning aanvragen waarmee uw mantelzorger kan parkeren. Met deze tijdelijke mantelzorgvergunning kunt u per keer maximaal zes uur parkeren op straat. U mag uitsluitend parkeren in het op uw vergunning vermelde gebied (op parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen met uitzondering van de kort-parkeerplaatsen). Deze digitale vergunning is te gebruiken als er voldoende saldo op staat. U kunt per keer één kenteken aanmelden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U staat als bewoner ingeschreven in het betreffende vergunningshoudersgebied;
 • De mantelzorgvergunning is een half jaar geldig. Na afloop is verlenging per half jaar mogelijk;
 • Er is slechts één vergunning per adres/huishouden mogelijk;
 • De vergunning is een digitale regeling waarmee u maximaal 400 uren per half jaar kunt parkeren. Het saldo koopt u vooraf in, ongebruikt tegoed vervalt op het moment dat de vergunning wordt beëindigd;
 • Er kan maximaal één gelijktijdige activering plaatsvinden.

 

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.

Aanvragen

U kunt uw vergunning op de volgende manieren aanvragen:

 1. Vraag via dit aanvraagformulier de vergunning aan.
  Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, informeren we u per mail hoe u de vergunning in gebruik kunt nemen.

 2. Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8.
  Neem het volgende mee: uw legitimatiebewijs, eventueel een leaseovereenkomst en een bankpas. 


Gebruik

- De vergunning is een digitale regeling waarmee u maximaal 400 uren per half jaar kunt parkeren. Het saldo koopt u vooraf in, ongebruikt tegoed vervalt op het moment dat de vergunning wordt beëindigd;
- Het kenteken waarmee u wilt parkeren, meldt u aan in ParkStart;
- U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

U mag uitsluitend parkeren in het op uw vergunning vermelde gebied (op parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen met uitzondering van de kort-parkeerplaatsen). 

Op welke tijden heeft u een vergunning nodig?

Tijdens de betaald parkeren uren heeft u uw vergunning nodig.