Bewonersvergunning Spoorbuurt (met garagesupplement)

Als bewoner van de Spoorbuurt komt u in aanmerking voor een straatvergunning eventueel met een garagesupplement. Met het garagesupplement kunt u gebruik maken van parkeergarage de Kazerne. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en woont binnen het betreffende vergunninggebied;
 • Maximaal één bewonersvergunning per adres. Heeft u een 2e auto, vraag dan een volledig garage-abonnement aan;
 • Een garagesupplement bij uw bewonersvergunning kunt u pas aanvragen als u een geldige bewonersvergunning heeft. 
 • Het motorvoertuig is op uw naam gesteld;
 • Heeft u een lease- of bedrijfsauto dan levert u de volgende documenten aan:
  - een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs
  - en een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld;
 • Maximaal twee kentekens op uw vergunning. In ParkStart meldt u één van de kentekens aan.

Heeft u een camper? Wanneer uw camper onder de grote voertuigen valt (een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter) dan kunt u hiervoor geen vergunning aanvragen. Is de camper kleiner dan kunt u dit kenteken wel op uw vergunning opnemen. U mag echter met een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor anders dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, niet langer dan drie achtereenvolgende dagen parkeren.

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina
Het vergunningsjaar loopt van 1 februari tot en met 31 januari.

Maakt u niet het hele jaar gebruik van de straatvergunning? Dan betaalt u een bedrag naar rato, ingaande vanaf de dag dat u de straatvergunning aanvraagt. U ontvangt ook restitutie als u uw vergunning tijdens een vergunningjaar inlevert. 
Voor het supplement betaalt u, naast de aanschafkosten voor de toegangspas, een vast bedrag per vergunningjaar. Dit is niet naar rato.

Wachtlijst

Op dit moment is het niet mogelijk om voor de Spoorbuurt een straatvergunning uit te geven. Het maximaal aantal vergunningen in deze zone is bereikt. Bij uw aanvraag in het E-loket kunt u aangeven of u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Zodra er weer ruimte is, ontvangt u bericht van ons. Het is vooraf niet mogelijk aan te geven hoelang u op een vergunning moet wachten. 

Aanvraag vergunning of garagesupplement

Bewonersvergunning:

 1. Vraag de vergunning via dit aanvraagformulier aan.
  Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, informeren we u per mail hoe u de vergunning in gebruik kunt nemen.

 2. Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8.
  Neem het volgende mee: uw legitimatiebewijs, eventueel een leaseovereenkomst en een bankpas.

Garagesupplement: Als u een geldige bewonersvergunning heeft, kunt u een garagesupplement aanvragen:

 1. Vraag het supplement via dit aanvraagformulier aan. Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, informeren we u per mail hoe u de vergunning in gebruik kunt nemen.
 2. Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8. Neem het volgende mee: uw legitimatiebewijs, eventueel een leaseovereenkomst en een bankpas. 


Gebruik parkeervergunning

Alle parkeervergunningen zijn digitaal en uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.

- Heeft u één kenteken op uw vergunning dan hoeft u geen actie te ondernemen. Uw kenteken is direct actief. 
- Heeft u meerdere kentekens op uw vergunning dan activeert u het kenteken waarmee u wilt parkeren in ParkStart. U kunt maximaal één kenteken tegelijkertijd activeren.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

- In uw eigen en naastgelegen wijk, bekijk het overzicht. Kijk op de stadsplattegrond voor een overzicht van de verschillende gebieden 
- Op de vergunninghoudersplaatsen en betaald-parkeren-plaatsen (met uitzondering van de 'kort-parkeerplaatsen' met een max. parkeerduur van één uur)
- Uw vergunning is niet geldig op gehandicaptenparkeerplaatsen 

Op welke tijden heeft u een vergunning nodig?

- Maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur
- Zondag van 12.00 tot 17.00 uur
- Buiten deze tijdens kunt u gratis parkeren zonder vergunning

Gebruik garagesupplement

Met het supplement kunt u parkeren in de parkeergarage de Kazerne. Het supplement is gekoppeld aan uw bewonersvergunning. Als er iets verandert aan uw vergunning (u verhuist of heeft een andere auto) dan is uw vergunning en daarmee ook uw supplement niet meer geldig. Een nieuw kenteken hoeft u alleen bij uw bewonersvergunning aan te passen, het supplement verandert automatisch mee.