Bewonersvergunning Overige zones

In de wijken rondom de binnenstad en Spoorbuurt is een betaald parkeerregiem van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur en op zondagen van 12.00 tot 17.00 uur. Als bewoner van deze wijken komt u voor twee bewonersvergunningen in aanmerking. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres in een vergunninghoudersgebied;
 • Het motorvoertuig is op uw naam gesteld;
  Heeft u een lease- of bedrijfsauto dan hebben wij de volgende documenten nodig:
     - Een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs;
     - Een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld.
 • Maximaal twee bewonersvergunningen per adres.

Heeft u een camper? Wanneer uw camper onder de grote voertuigen valt (een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter) dan kunt u hiervoor geen vergunning aanvragen. Is de camper kleiner dan kunt u dit kenteken wel op uw vergunning opnemen. U mag echter met een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor anders dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen parkeren.

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.

Bedrag naar rato
Het vergunningjaar loopt van 1 februari tot en met 31 januari. Maakt u niet het hele jaar gebruik van de straatvergunning? Dan betaalt u een bedrag naar rato, ingaande vanaf de dag dat u de straatvergunning aanvraagt. U ontvangt ook restitutie als u uw vergunning tijdens een vergunningjaar inlevert.

 

Aanvragen

U kunt uw vergunning op de volgende manieren aanvragen:

 1. Vraag via dit aanvraagformulier de vergunning aan.
  Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, informeren we u per mail hoe u de vergunning in gebruik kunt nemen.

 2. Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8.
  Neem het volgende mee: uw legitimatiebewijs, eventueel een leaseovereenkomst en een bankpas. 

Gebruik

Alle parkeervergunningen zijn digitaal, uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.

- Heeft u één kenteken op uw vergunning dan hoeft u geen actie te ondernemen. Uw kenteken is direct actief. 
- Heeft u meerdere kentekens op uw vergunning dan activeert u het kenteken waarmee u wilt parkeren in ParkStart. U kunt maximaal één kenteken tegelijkertijd activeren.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

- In uw eigen en naastgelegen wijk. Bekijk het overzicht. Kijk op de stadsplattegrond voor een overzicht van de verschillende gebieden. 
- Op de vergunninghoudersplaatsen en betaald-parkeren-plaatsen (met uitzondering van de "kort-parkeerplaatsen" met een max. parkeerduur van één uur)
- Uw vergunning is niet geldig op gehandicaptenparkeerplaatsen

Op welke tijden heeft u een vergunning nodig?

- Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur
- Zondag van 12.00 tot 17.00 uur