Bewonersvergunning Centrum (met garagesupplement)

Als bewoner van het Centrum komt u in aanmerking voor een straatvergunning eventueel met een garagesupplement. Met een garagesupplement kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag gebruik maken van de volgende parkeergarages: Kanaalschiereiland, Karperton, Schelphoek, Singel en Vest. 

Wonen binnen een afgesloten gebied
Als u in het afgesloten gebied woont dan is de kans aanwezig dat u zowel een parkeervergunning als een ontheffing om het afgesloten gebied in te rijden nodig heeft. Een parkeervergunning en een ontheffing moeten apart van elkaar worden aangevraagd. Lees voor de ontheffing verder op de pagina jaarontheffing bewoners.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres in het vergunninghoudersgebied C;
 • Maximaal één bewonersvergunning per adres. Heeft u een 2e auto, vraag dan een volledig garage-abonnement aan;
 • Een garagesupplement bij uw bewonersvergunning kunt u pas aanvragen als u een geldige bewonersvergunning heeft;
 • Maximaal 2 kentekens op uw vergunning. In ParkStart meldt u één van de kentekens aan; 
 • Het motorvoertuig is op uw naam gesteld;
 • Heeft u een lease- of bedrijfsauto dan levert u de volgende documenten aan:
     - Een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs;
     - Een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld.

Heeft u een camper? Wanneer uw camper onder de grote voertuigen valt (een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter) dan kunt u hiervoor geen vergunning aanvragen. Is de camper kleiner dan kunt u dit kenteken wel op uw vergunning opnemen. U mag echter met een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor anders dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen parkeren.

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina
Het vergunningjaar loopt van 1 februari tot en met 31 januari.

Maakt u niet het hele jaar gebruik van de parkeervergunning? Dan betaalt u een bedrag naar rato, ingaande vanaf de dag dat u de vergunning aanvraagt. U ontvangt ook restitutie als u uw vergunning tijdens een vergunningjaar inlevert. 
Voor het supplement betaalt u naast de aanschafkosten voor de toegangspas een vast bedrag per vergunningjaar, dit is niet naar rato. Restitutie is hierbij niet mogelijk.

Binnenstad wachtlijst

Op dit moment is er een wachtlijst voor de binnenstad. Het maximaal aantal vergunningen in deze zone is bereikt. Bij uw aanvraag kunt u aangeven of u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Zodra er weer ruimte is, ontvangt u bericht van ons. Het is vooraf niet mogelijk aan te geven hoelang u op een vergunning moet wachten. 


Aanvraag

Bewonersvergunning:

 1. Vraag de vergunning aan via dit aanvraagformulier.
  Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, informeren we u per mail hoe u de vergunning in gebruik kunt nemen.

 2. Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8.
  Neem het volgende mee: uw legitimatiebewijs, eventueel een leaseovereenkomst en een bankpas. 

Garagesupplement: Als u een geldige bewonersvergunning heeft, kunt u ook een garagesupplement aanvragen:

 1. Vraag via het aanvraagformulier het supplement aan.
  Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, informeren we u per mail hoe u het garagesupplement in gebruik kunt nemen.

 2. Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8.
  Neem het volgende mee: uw legitimatiebewijs, eventueel een leaseovereenkomst en een bankpas. 

Gebruik parkeervergunning

Alle parkeervergunningen zijn digitaal en uw kenteken is opgeslagen in een register. De handhavers scannen de kentekens van de auto's en zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.

Twee kentekens op uw vergunning?

- Heeft u één kenteken op uw vergunning dan hoeft u geen actie te ondernemen. Uw kenteken is direct actief. 
- Heeft u meerdere kentekens op uw vergunning dan activeert u het kenteken waarmee u wilt parkeren in ParkStart. U kunt maximaal één kenteken tegelijkertijd activeren.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

Met een straatvergunning kunt u parkeren in het gebied dat is aangegeven met de letter C op de Stadskaart Parkeren en de parkeerplaatsen aan de waterzijde van de Kennemer- en Geestersingel. Uw vergunning is niet geldig op gehandicaptenparkeerplaatsen en enkele kortparkeerplaatsen (parkeerduur van één uur).

Op welke tijden is er vergunning of betaald parkeren?

- Maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur
- Zondag van 12.00 tot 17.00 uur
NB: In de binnenstad zijn er ook gebieden waar 24 uur per dag een vergunninghoudersregiem geldt.

Gebruik garagesupplement

Met het supplement kunt u parkeren in de parkeergarages Kanaalschiereiland, Karperton, Schelphoek, Singel en Vest. Het supplement is gekoppeld aan uw bewonersvergunning. Als er iets verandert aan uw vergunning (u verhuist of heeft een andere auto) dan is uw vergunning en daarmee ook uw supplement niet meer geldig. Een nieuw kenteken hoeft u alleen bij uw bewonersvergunning aan te passen, het supplement verandert automatisch mee.