Hulpverlenersvergunning

Als huisarts, verloskundige of dierenarts kunt u een hulpverlenersvergunning aanvragen.  Ook instellingen met een Anbistatus (zoals instellingen in de zorg, welzijn of onderwijs) komen in aanmerking voor een hulpverlenersvergunning. De vergunning is 7 dagen per week in alle parkeergebieden geldig. U kunt de vergunning voor wisselende kentekens gebruiken.

Informatie 

De hulpverlenersvergunning is geldig in alle zones. U moet echter wel rekening houden met het Alkmaarse kernwinkelgebied. Dit bevindt zich in de binnenstad en is het grootste deel van de dag afgesloten voor voertuigen. U kunt alleen binnen de laad- en lostijden inrijden en parkeren. 
Met de hulpverlenersvergunning is het mogelijk iedere dag een ander kenteken aan te melden (te activeren) in ParkStart. 

Tarief

Bekijk hier de actuele tarieven.

Betalingsmogelijkheden
Als u een digitale aanvraag doet, betaalt u met Ideal. De betaling voor een aanvraag bij de balie vindt plaats per pin.  

Bedrag naar rato
Het vergunningsjaar loopt van 1 februari tot en met 31 januari. Maakt u niet het hele jaar gebruik van de parkeervergunning? Dan betaalt u een bedrag naar rato, ingaande vanaf de dag dat u de vergunning aanvraagt. U ontvangt ook restitutie indien u uw vergunning tijdens een vergunningjaar inlevert.

Wat zijn de voorwaarden?

De Hulpverlenersvergunning is aan te vragen door:

  • Geregistreerde huisartsen, verloskundigen en dierenartsen (BIG registratie)
  • Instellingen met een ANBI status. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer een instelling zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang (bijvoorbeeld welzijn, zorg, onderwijs) kan deze bij de belastingdienst een ANBI Status aanvragen.

Aanvraag

U kunt uw vergunning op de volgende manieren aanvragen:

  1. Met dit aanvraagformulier vraagt u de vergunning aan.
    Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, informeren we u per mail hoe u de vergunning in gebruik kunt nemen.

  2. Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8.

Gebruik

In ParkStart registreert u het kenteken waarmee u parkeert. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.