Artsenvergunning

Voor zorgverleners zoals huisartsen en verpleegkundigen zijn in Alkmaar speciale parkeerplaatsen beschikbaar.

Informatie

Artsenparkeerplaatsen zijn speciaal gereserveerd voor de auto van de huisarts of verloskundige. Deze plaatsen zijn herkenbaar aan een bord met het esculaapteken en het kenteken van de huisarts of verloskundige. Andere vergunninghouders mogen hier in geen geval parkeren. 

Kosten

De kosten van een artsenparkeerplaats vindt u op de website van de gemeente Alkmaar.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De huisarts/verloskundige moet een praktijk hebben in Alkmaar;
  • De huisarts/verloskundige moet beschikken over een geldige bedrijvenvergunning voor het betreffende gebied;
  • De artsenparkeerplaats wordt alleen aangelegd bij het praktijkadres of bij de woning van de betreffende huisarts/verloskundige als directe hulpverlening vanuit die woning plaatsvindt;
  • Er mag geen eigen parkeerplaats bij de praktijk aanwezig zijn;
  • Het recht op een artsenparkeerplaats vervalt wanneer de huisartsen- of verloskundigenpraktijk wordt beëindigd, de aanvrager niet meer beschikt over een geldig rijbewijs of bij overlijden. Dit moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de gemeente.

Aanvraag

U kunt uw artsenparkeerplaats als volgt aanvragen:

Stuur een schriftelijk verzoek voor een artsenparkeerplaats naar: 
Gemeente Alkmaar
Stedelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Verkeer en Vervoer
Postbus 53
1800 BC ALKMAAR