Laad- en lostijden binnenstad

Een groot deel van de binnenstad van Alkmaar is afgesloten voor motorvoertuigen. Op sommige plekken kunt u op laad- en lostijden de binnenstad binnengaan. Buiten de laad- en lostijden is de binnenstad alleen toegankelijk met een ontheffing.

De laad- en lostijden voor de binnenstad zijn:

Dag ochtend avond
Maandag  07.00 - 11.00   17.00 - 19.30 
Dinsdag  07.00 - 11.00   17.00 - 19.30 
Woensdag  07.00 - 11.00   17.00 - 19.30 
Donderdag  07.00 - 11.00   17.00 - 18.00 
Vrijdag  07.00 - 11.00*   17.00 - 19.30 
Zaterdag  07.00 - 11.00   17.00 - 19.30 
Zondag  -  -

* Als de kaasmarkt weer start zijn er aangepaste laad- en lostijden voor de binnenstad. Op vrijdagochtenden mogen chauffeurs tot uiterlijk 10.00 uur laden en lossen in de binnenstad. Om het laden en lossen zo soepel mogelijk te laten verlopen, controleert de politie tijdens de laad- en lostijden extra op uitstallingen en geparkeerde auto's. 

Wat wordt verstaan onder laden en lossen?
Onder laden en lossen wordt verstaan: "het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is". Het gaat dus om goederen met een grotere omvang. Deze goederen dienen onmiddellijk in- of uitgeladen te worden.