Garage-abonnement bewoners

Als bewoner van de binnenstad en de Spoorbuurt kunt u maximaal één vergunning voor het parkeren op straat aanvragen + een supplement voor de parkeergarages. Heeft u een tweede auto? Vraag dan een volledig garage-abonnement aan voor het parkeren in één parkeergarage. 

Binnenstad
Met een volledig garage-abonnement voor de binnenstad mag u 7 dagen per week en 24 uur per dag parkeren in één van de volgende parkeergarages: Kanaalschiereiland, Karperton, Singel of Schelphoek. Voor parkeergarage De Vest is het niet mogelijk een garage-abonnement aan te vragen. 

Spoorbuurt
Met een volledige garage-abonnement voor De Kazerne mag u 7 dagen per week en 24 uur per dag parkeren De Kazerne.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres in vergunninghoudersgebied Centrum of Spoorbuurt;
 • Het motorvoertuig is op uw naam gesteld;
 • Heeft u een lease- of bedrijfsauto dan hebben wij de volgende documenten nodig:
   - Een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs;
   - Een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld.
 • Er geldt geen maximum aantal garageabonnementen per adres.
 • Als voor de desbetreffende parkeergarage het vastgesteld maximum aantal garageabonnementen is uitgegeven, kunt u voor een andere garage kiezen.
   

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina

Bedrag naar rato
Het vergunningsjaar loopt van 1 februari tot en met 31 januari. Maakt u niet het hele jaar gebruik van het garage-abonnement? Dan betaalt u een bedrag naar rato, ingaande vanaf de maand waarin u het garage-abonnement aanvraagt. U ontvangt ook restitutie indien u uw abonnement tijdens een loopjaar inlevert. U ontvangt geen restitutie over de toeslag van de combinatievergunning.

Aanvraag

U kunt uw garage abonnement bewoners op de volgende manieren aanvragen:

 1. Vraag via dit aanvraagformulier het abonnement aan.
  Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, informeren we u per mail hoe u het abonnement in gebruik kunt nemen.

 2. Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8.
  Neem het volgende mee: uw legitimatiebewijs, eventueel een leaseovereenkomst en een bankpas. 


Beleid
Besluit Parkeergarages 2020