Tijdelijke ontheffing voor werkzaamheden

Tijdelijke ontheffing voor bouw-, installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en verhuizingen

Voor bovengenoemde werkzaamheden kan een tijdelijke ontheffing worden verstrekt voor de duur van de werkzaamheden, met een maximum van één jaar. Met deze ontheffing kunt u één voertuig vóór het pand waar u de werkzaamheden verricht parkeren. De ontheffing kan zowel aangevraagd worden voor het bewonersgebied als voor het kernwinkelgebied. Per kenteken vraagt u één ontheffing aan. 

Aanvragen

Wilt u deze ontheffing aanvragen? Ga dan terug naar de vorige pagina.