Ontheffingen

Algemene informatie

Het Alkmaarse kernwinkelgebied (oranje gedeelte op de kaart) bevindt zich in de binnenstad en is het grootste deel van de dag afgesloten voor voertuigen. Binnen de laad- en lostijden kunnen voertuigen het gebied inrijden en laden en lossen. Bewoners en ondernemers gevestigd in de afgesloten binnenstad kunnen een ontheffing aanvragen om buiten de laad- en lostijden het gebied in te rijden. Ook andere bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing aanvragen voor het kernwinkelgebied. Voor het afgesloten bewonersgebied (groene gedeelte op de kaart) kunnen bewoners of ondernemers ook een ontheffing aanvragen. Bekijk de mogelijkheden onder de plattegrond.

Een ontheffing is geldig voor een dag, enkele dagen, maand of jaar of voor de duur van de werkzaamheden. Met een ontheffing kunt u het gebied inrijden, onmiddellijk laden en lossen en personen met hun bagage uit laten stappen. Per ontheffing kunt u één kenteken opgeven. Wilt u meerdere voertuigen tegelijk gebruiken, dan moet u meerdere ontheffingen aanvragen. Camera’s bij de diverse toegangswegen van de binnenstad controleren de (toegangs)rechten op basis van uw kenteken.

plattegrond afgesloten binnenstad

 

Oranje gedeelte: afgesloten kernwinkelgebied
Groene gedeelte: afgesloten bewonersgebied

Ontheffingen afgesloten binnenstad

Wat zijn de mogelijkheden?
Jaarontheffing voor bewoners en bedrijven die gevestigd zijn in de binnenstad
- Bewoners en ondernemers van het bewonersgebied (groene gedeelte op de kaart):
ontheffing voor 24/7 toegang tot het bewonersgebied
- Bewoners en ondernemers van het kernwinkelgebied (oranje gedeelte op de kaart):
ontheffing voor 24/7 toegang tot het bewonersgebied en buiten de kernwinkeltijden ook toegang tot het kernwinkelgebied. Het kernwinkelgebied is dan toegankelijk van 17:00 tot 11:00* uur. 
- Bewoners van het kernwinkelgebied die gebruik maken van een parkeergelegenheid op eigen terrein:
mogelijk een ontheffing met 24/7 geldigheid voor het kernwinkelgebied. 

Nb: Ondernemers kunnen alleen een ontheffing aanvragen als zij in het bezit zijn van een vergunning.
*Op vrijdagen waarop de kaasmarkt plaatsvindt zijn de laad- en lostijden in de ochtend van 7:00 tot 10:00 uur.

Tijdelijke ontheffing voor bouw-, installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en verhuizingen
Voor bovengenoemde werkzaamheden kan een tijdelijke ontheffing worden verstrekt voor de duur van de werkzaamheden, met een maximum van één jaar. Met deze ontheffing kunt u één voertuig vóór het pand waar u de werkzaamheden verricht parkeren. De ontheffing kan zowel aangevraagd worden voor het bewonersgebied als voor het kernwinkelgebied. Per kenteken vraagt u één ontheffing aan. 

Ontheffing voor GPK houders
Heeft u een geldige Gehandicapten Parkeerkaart dan kunt u een dagontheffing of een jaarontheffing aanvragen om buiten de laad- en lostijden het afgesloten kernwinkelgebied in te rijden.

Jaarontheffing voor goederenvervoerders
Voor het afleveren of ophalen van goederen op een woonadres in het bewonersgebied, deze ontheffing is niet bedoeld voor het afleveren bij winkels of bedrijven. 

Jaarontheffing voor personenvervoerders
Vervoersdiensten die in het kader van de Wmo personen vervoeren, een Anbi-status hebben of vervoersdiensten die meerdere personen vervoeren en volgens een vaste dienstregeling rijden, komen in aanmerking voor een ontheffing die 24/7 toegang tot het bewonersgebied en het kernwinkelgebied geeft, met uitzondering van het voetgangersgebied.
Taxivervoerders die binnenstadbewoners uit het bewonersgebied ophalen of wegbrengen komen in aanmerking voor een ontheffing die 24/7 toegang tot het bewonersgebied geeft.

Ontheffing overige gebieden

Luttik/Oudorp en Sliksteeg/Herenstraat: 
Voor bewoners en bedrijven die hier woonachtig/gevestigd zijn kan onder bepaalde voorwaarden een ontheffing op kenteken uitgegeven worden. Met de bijbehorende pas kunt u de permanente afsluiting op het Luttik Oudorp of de nachtelijke afsluiting (21.00 -04.00 uur) bij de Dirk Duivelsweg/Herenstraat passeren. De rijontheffing is geldig van maandag tot en met zondag en is voorzien van het betreffende kenteken. 
Afsluiting Herenweg: 
Voor bewoners en bedrijven die woonachtig/gevestigd zijn op de Herenweg tussen de fysieke afsluiting en de spoorbaan. Aan de westzijde betreft het hierbij de huisnummer 195 t/m 209 en aan de oostzijde 196a t/m 222, op deze adressen kunnen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing op kenteken uitgegeven worden. 
Afsluiting Nijenburgerweg
Voor bewoners en bedrijven die woonachtig/gevestigd zijn op de Nijenburgerweg tussen de Toermalijnstraat en de tweede bocht vanaf de Kennemerstraatweg kan onder bepaalde voorwaarden een ontheffing op kenteken uitgegeven worden. 
Afsluiting Drechterwaard
Onder bepaalde voorwaarden kan er een ontheffing uitgegeven worden voor landbouwvoertuigen en ander langzaam verkeer.
Afsluiting Olympiaweg
Onder bepaalde voorwaarden kan er een ontheffing uitgegeven worden voor landbouwvoertuigen en ander langzaam verkeer. 

Overige ontheffingen

Soms is het noodzakelijk dat een inwoner of ondernemer op een plaats in Alkmaar moet zijn waar verkeerstekens en verkeersregels dit niet mogelijk maken. Onder strikte voorwaarden verleent de gemeente hiervoor verkeersontheffingen. Dit gaat o.a. om:

 • Rijden en/of parkeren in parken, op voetpaden, op fietspaden

 • Rijden en/of laden- en lossen/parkeren bij bushaltes of op het stationsplein

 • Buiten de vakken parkeren in het regimegebied

 • Parkeren van grote voertuigen

 • Tegen de richting inrijden

U kunt op de website van de gemeente Alkmaar een dag-, week-, maand- of jaarontheffing aanvragen. 

Tarieven

Bekijk hier de actuele tarieven. 
De ontheffing is geldig voor een jaar. Dit jaar loopt van 1 februari tot en met 31 januari.

Betalingsmogelijkheden
Betaling voor een dag-, enkele dagen of maandontheffing vindt plaats bij de balie. U betaalt hier per pin. Bij een jaarontheffing ontvangt u een factuur.  

Aanvragen

Tijdelijke ontheffing (dag, enkele dagen, week, maand of voor de periode van de werkzaamheden) kunt u op de volgende manieren aanvragen:

 1. Via het aanvraagformulier Tijdelijke ontheffing;
 2. Via de balie van ParkeerService
  Neem het volgende mee: uw legitimatiebewijs, eventueel een leaseovereenkomst en een bankpas. 

*Indien u al eerder een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing heeft gedaan en deze goedgekeurd is, kunt u in het vervolg uw ontheffing direct bij de balie van ParkeerService Alkmaar aanvragen, betalen en meenemen. 

Jaarontheffing, u kunt deze op de volgende manieren aanvragen:

 1. Via het E-loket;
 2. Via het aanvraagformulier Jaarontheffing afgesloten gebied.  

De aanvraag voor een jaarontheffing via het E-loket bestaat uit 2 delen.
Eerst vraagt u een beoordeling aan en na goedkeuring kunt u de gewenste ontheffing aanvragen en betalen.
In het E-loket* start u uw aanvraag met “Beoordeling ontheffingsaanvraag”. Hierbij upload u uw motivatie. Na de controle van uw gegevens ontvangt u per mail bericht dat u in het E-loket de aanvraag voor de ontheffing kunt starten. Deze aanvraag rond u af met een betaling per Ideal waarna uw ontheffing direct geldig is en u het afgesloten gebied kunt inrijden.

*Informatie E-loket en E-herkenning
Als bedrijf kunt u een ontheffing aanvragen of verlengen via het E-loket via E-herkenning*. Beschikt u nog niet over E-herkenning? Schaf deze tijdig aan. Lees meer over de online identificatie voor bedrijven. U heeft betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. De aanvraag van een eHerkenningsmiddel moet daarnaast gekoppeld zijn aan uw KVK- en vestigingsnummer. 

Beleid
U kunt hier het ontheffingenbeleid 2019 nalezen.


Tijdelijke kentekenwijziging van uw jaarontheffing

Zet uw kenteken tijdelijk over als u bijvoorbeeld een vervangende auto heeft voor één dag of meerdere dagen. U kunt dit zelf in het E-loket aanpassen.