Overige ondernemers

Grote voertuigen

U mag voertuigen langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter (inclusief lading) in de bebouwde kom niet op straat parkeren. Uitzondering hierop is bij het uitvoeren van werkzaamheden, dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur.

Informatie

Het parkeren van grote voertuigen in Alkmaar is wel toegestaan op de volgende terreinen en weggedeelten, mits daar geen parkeerverbod geldt - aangegeven door bord E1 of E2 of een gele onderbroken of doorgetrokken streep - en er geen fietsstroken zijn aangelegd:

  • Industrieterrein Overdie, Koelmalaan: de noordzijde van het gedeelte tussen Bestevaerstraat en Herculesstraat;
  • Industrieterrein Oudorp: begrensd door de Nieuwe Schermerweg, het Oudorperdijkje, de Schermerweg, het Noord-Hollands Kanaal en de Schermerringvaart, met uitzondering van de Nieuwe Schermerweg en het Oudorperdijkje;
  • Hoefplan: parkeerterrein Olympiaweg (bij de Wielerbaan) en parkeerterrein Terborchlaan (bij de ijsbaan), uitsluitend in de periode van 1 april tot 1 oktober;
  • Industrieterrein Beverkoog: alle wegen ten noorden van Marterkoog, met uitzondering van de Berenkoog en de Robbenkoog;
  • Havinghastraat: parkeerterrein;
  • Helderseweg, afgesneden deel bij de Koedijkervlotbrug: parkeren is hier uitsluitend toegestaan op het gedeelte ten zuiden van het parkeerterrein van het Hoogheemraadschap (ten zuiden van de molen).