Ontheffing afgesloten gebied

Veel gestelde vragen Binnenstadsafsluiting kentekenherkenning

Bekijk de onderstaande informatieve animatie over kentekentoegang in Alkmaar. 

Waarom verdwijnen de pollers (beweegbare palen)?
Op deze wijze wordt de toegang tot de aantrekkelijke binnenstad van Alkmaar nog gemakkelijker gemaakt. Hulpdiensten kunnen direct het gebied inrijden waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat, ontheffinghouders met een ontheffing (op kenteken) kunnen direct doorrijden en schade aan voertuigen/ongelukken met fietsers behoren door de invoering van dit nieuwe systeem, tot het verleden.

Waar staan de camera’s?
Kentekenregistratie zal plaatsvinden bij de volgende in- en/of uitgangen van de autoluwe binnenstad: ingang Ritsevoort, ingang Koorstraat, In- en uitgang Heul, ingang Canadaplein, uitgang St. Laurensstraat, uitgang Van den Boschstraat, uitgang Achterstraat, in- en uitgang Waagplein, uitgang Huigbrouwerstraat, uitgang Laat en uitgang Zilverstraat.  

Hoe werkt het nieuwe camerasysteem?
Wanneer een motorvoertuig de binnenstad van Alkmaar inrijdt en een camera passeert, wordt het voertuig gefotografeerd. Het systeem scant het kenteken en vergelijkt het met de lijst van ontheffinghouders. Is er geen ontheffing, dan is er sprake van een overtreding. Na een zorgvuldige check, wordt een eventuele overtreding doorgegeven aan het Centraal Justitieel  Incassobureau (CJIB). Het CJIB stuurt vervolgens een boete aan de overtreder en int deze.

Let op! Een parkeervergunning en ontheffing voor de afgesloten binnenstad zijn twee aparte én gescheiden aanvragen. Een parkeervergunning geeft namelijk geen toegangsrecht tot de binnenstad.

Hoe hoog is een boete?
Ieder motorvoertuig dat zonder ontheffing buiten de venstertijden het gebied inrijdt, ontvangt automatisch een boete van € 90,-.

Hoe kan ik in bezwaar tegen een boete?
U krijgt dan, door middel van een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incasso Bureau, een aankondiging van beschikking (boete) Wanneer u het niet eens bent met deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Het adres van de Officier van Justitie waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten, staat vermeld in de begeleidende brief die u bij uw acceptgirokaart ontvangt. 

Wat zijn de voordelen van een camerasysteem?

  1. Handhaving met camera’s is zeer gebruikers­vriendelijk. Toegang wordt verstrekt op basis van het kenteken van het voertuig. U heeft direct toegang tot het ontheffingsgebied
  2. Regelmatig kwam het voor dat automobilisten en soms ook fietsers schade opliepen, omdat zij een beweegbare paal over het hoofd zagen. Met het camerasys­teem behoort dit tot de verleden tijd.  
  3. Hulpdiensten kunnen bij cameratoezicht direct het gebied inrijden waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat.
  4. Doordat de doorstroom van het verkeer wordt verbeterd, wordt filevorming voorkomen en uitlaatdampen door wachtende auto’s, bussen, vrachtwagens verminderd. 

Hoe wordt de privacy gewaarborgd?
Handhaving met kentekenregistratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens van overtreders worden door de gemeente bewaard zolang dat nodig is voor een bezwaarprocedure. Daarna worden alle gegevens vernietigd.

Moet ik als bewoner van de binnenstad náást een parkeervergunning óók nog een ontheffing aanvragen om de binnenstad in te mogen rijden en daarmee de camera’s te passeren?
Als u als bewoner van de binnenstad een parkeervergunning heeft, dient u daarnaast nog een ontheffing aan te schaffen, zodat u de afgesloten binnenstad mag binnenrijden.
Meer informatie. 

Wat kan ik als bewoner doen als ik een leenauto heb i.v.m. een reparatie van mijn eigen auto (waarvan het kenteken bekend is bij ParkeerService)? 
Via het Klantcontactcentrum van ParkeerService kunt u telefonisch doorgeven dat u voor één of meerdere dagen uw kenteken wilt omzetten. Dit geldt zowel voor uw ontheffing als uw vergunning (dit kan via het E-loket). 

Kan ik als mantelzorger de camera’s passeren buiten de venstertijden?
Aan binnenstadbewoners zonder eigen vervoer wordt een ontheffing verleend voor twee kentekens (niet zijnde een taxi), waarmee zij opgehaald en/of gebracht kunnen worden. Meer informatie. 

Ik woon in de binnenstad. Is er een oplossing om mijn bezoek na 11.00 uur en voor 17.00 uur (dus buiten de venstertijden) bij mijn huis te laten komen, waar ze met een vergunning kunnen parkeren? Het inrijden levert hen nu een boete op. Kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een soort “strippenkaart”?
Bezoekers van bewoners van de afgesloten binnenstad kunnen momenteel alleen de binnenstad inrijden tijdens de laad- en lostijden: maandag t/m zaterdag van 07.00 uur – 11.00 uur en van 17.00 – 19.30 uur en op donderdagavond van 17.00 – 18.00 uur. Zij kunnen dan parkeren met de digitale bezoekervergunning.
Bezoekers van bewoners in het afgesloten gebied komen in het huidige beleid niet in aanmerking voor een ontheffing om het afgesloten gebied buiten de venstertijden in te rijden.

Is het als bewoner van de binnenstad mogelijk mij te laten halen en brengen door taxivervoer (bijvoorbeeld een taxi naar Schiphol)?
Afgezien van het WMO-vervoer, de Rolstoelbus en de Opbelbus zijn taxibedrijven niet toegestaan in de afgesloten binnenstad. De gemeente zal in de toekomst onderzoeken of zij het mogelijk willen maken dat bewoners tot aan de woning in de afgesloten binnenstad kunnen komen. 

Kunnen pakjesbezorgers de afgesloten binnenstad in buiten de laad- en lostijden?
Dit is conform het ontheffingenbeleid niet mogelijk. Deze bedrijven kunnen pakjes bezorgen binnen de laad- en lostijden.
Bekijk hier de laad- en lostijden. 

Hoe zit het als iemand mij als binnenstadbewoner met de auto thuis brengt of op komt halen? Kan deze persoon de camera’s passeren?
Binnenstadbewoners zonder eigen vervoer kunnen een ontheffing aanvragen voor twee kentekens (niet zijnde een taxi), waarmee zij opgehaald en/of gebracht kunnen worden. Voorwaarde is dat op hetzelfde adres geen parkeervergunning, ontheffing voor het bereiken van het eigen terrein of ontheffing voor laden en lossen buiten kernwinkeltijden afgegeven is. 

Welk gebied wordt aangeduid als het ‘G7-gebied’?
Hiermee wordt het voetgangersgebied bedoeld. Gemotoriseerd verkeer is hier dus niet toegestaan.

Voor hoeveel kentekens is de jaarontheffing voor het inrijden van de binnenstad geldig?
De ontheffing is voor één kenteken geldig. Moet u met een ander kenteken inrijden dan heeft u een extra ontheffing nodig.
Meer informatie.

Wat betekent de term ‘venstertijden’? 
Venstertijden (ook wel laad- en lostijden genoemd) zijn door de gemeente vastgestelde tijden waarin het mogelijk is om de afgesloten binnenstad te betreden met een gemotoriseerd voertuig. 
Laad- en lostijden 

Zijn omwonenden in de binnenstad hierover geïnformeerd?
In de Stadsberichten van de gemeente Alkmaar hebben in de periode van oktober 2016 t/m januari 2017 diverse berichten gestaan met uitleg over de invoering van de binnenstadafsluiting d.m.v. kentekenherkenning.
Daarnaast zijn bewoners en bedrijven in de binnenstad door middel van een brief en een flyer persoonlijk geïnformeerd. Op 24 januari is er een informatie avond georganiseerd voor bewoners en bedrijven in het Stadhuis.  

Ik had/heb een pasje/vignet (ontheffing) die ik gebruikte bij de poller, kan ik deze niet meer gebruiken?
Uw ontheffing wordt op kenteken afgegeven, de camera registreert uw kenteken. U heeft voortaan geen pas/vignet meer nodig.

Waar kan ik naartoe voor meer informatie?
Voor beantwoording van eventuele vragen kunt u contact opnemen met ParkeerService.