Nieuws

Toetsing van tijdelijke ontheffingen voor afgesloten binnenstad

08 december 2016

Vanaf 1 februari 2017 is het niet langer mogelijk om direct een tijdelijke ontheffing (dag/week/maand) mee te krijgen aan de balie van ParkeerService. Er zal eerst een eenmalige toetsing plaats moeten vinden aan de voorwaarden die in het ontheffingenbeleidomschreven staan. Hiermee wil de gemeente Alkmaar voorkomen dat er ontheffingen uitgegeven worden aan bewoners of bedrijven die hier geen recht op hebben. Hierdoor wordt er beter aangesloten bij de gemeentelijke visie van het creëren van een attractieve binnenstad. Dit betekent dat door minder voertuigen in de afgesloten binnenstad het winkelplezier wordt bevorderd en een beter winkelbeeld wordt gecreëerd.

Wat gaat er voor u veranderen per 1 februari?
1. U kunt uw ontheffing niet langer meer op de dag zelf ophalen, maar vraagt deze – eenmalig – minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan uw werkzaamheden aan via een online aanvraagformulier op deze website.
2. Uw aanvraag wordt vervolgens door ParkeerService getoetst aan het beleid.
3. Nadat de aanvraag voor de tijdelijke ontheffing is toegekend, staat u of uw bedrijf geregistreerd in ons systeem. U krijgt dan bericht dat u de ontheffing bij de balie van ParkeerService kunt betalen en afhalen.
4. Na deze registratie van u of uw bedrijf in ons systeem kunt u een volgende tijdelijke ontheffing direct aanvragen bij de balie van ParkeerService.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een tijdelijke ontheffing?
U kunt in het ontheffingenbeleidlezen of u recht hebt op een (tijdelijke) ontheffing en aan welke voorwaarden voldaan dient te worden. De uiteindelijke toetsing aan het beleid wordt uitgevoerd door ParkeerService.

Verandert er iets voor u vóór 1 februari?
Tot 1 februari is het mogelijk om uw ontheffing op de dag zelf aan te vragen en direct mee te krijgen bij de balie van ParkeerService. In de overgangsperiode van december tot 1 februari wordt u de mogelijkheid geboden om uw werkwijze aan te passen en eventueel naar alternatieven te zoeken.