Tijdelijk garageabonnement

22 jun. 2020

Onderstaand bericht is alleen voor bewoners met een Gedoogvergunning Binnenstad of een 2e vergunning in de Spoorbuurt.


Vanaf 1 augustus 2020 zijn de Gedoogvergunningen Binnenstad en 2e Bewonersvergunningen Spoorbuurt niet meer geldig. Met deze maatregel probeert de gemeente de parkeerdruk in het Centrum en de Spoorbuurt te verlagen en iets aan de bestaande wachtlijsten voor een eerste bewonersvergunning te doen.  

Heeft u een van deze twee parkeervergunning dan is er voor u een tijdelijk alternatief:

  • Bewoners Binnenstad: Voor de periode van 1 augustus 2020 tot 1 februari 2021 kunt u gebruik maken van een garageabonnement Schelphoekgarage tegen het alternatieve tarief van € 145,64.
  • Bewoners Spoorbuurt: Voor de periode van 1 augustus 2020 tot 1 februari 2021 kunt u gebruik maken van een garageabonnement Kazerne tegen het alternatieve tarief ad € 145,64.

Vraag dit tijdelijk abonnement aan via dit aanvraagformulier tijdelijk abonnement garage Schelphoek of Kazerne
Ook is het mogelijk uw aanvraag via de balie te regelen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken per e-mail via info.alkmaar@parkeerservice.nl