Nieuws

Aangepast parkeerbeleid 2016

De regels rondom parkeren in Alkmaar zijn gemakkelijker en overzichtelijker gemaakt.
Sinds 1 februari 2016 is het parkeerbeleid aangepast met meer mogelijkheden voor zowel inwoners als werkgevers, werknemers en hulpverleners. Afgezien van de inflatiecorrectie van 1,5 % zijn de parkeertarieven gelijk gebleven. Behalve de bewonersvergunning: die is dit jaar 25 euro goedkoper. 

Hieronder een overzicht van de wijzigingen:

09 februari 2016

Wat is nieuw? 

Voor bewoners

Voor bewoners zijn er de volgende wijzigingen:

 • De parkeervergunning voor bewoners is 25 euro goedkoper geworden. Deze kost nu € 63,- in plaats van € 89,-.
 • De zogenoemde appartemententoeslag (van € 278,- per vergunning) is vervallen. Dus ook bewoners van appartementen die een straatvergunning aanschaffen – naast de parkeergelegenheid in het appartementencomplex  –  betalen nu € 63,- voor een vergunning voor parkeren op straat.
 • De papieren bezoekerskaart blijft nog even bestaan. Bewoners in de vergunninghoudersgebieden die nog niet over willen op het digitaal aanmelden van hun bezoekers, kunnen nog tot 1 februari 2019 gebruikmaken van de bezoekerskaart.
 • De borg voor een garagevergunning in de binnenstad wordt vervangen door een aanschafbedrag. Binnenstadbewoners met een garagevergunning schaffen dus voortaan hun eigen pas aan en krijgen geen geld terug als ze hem weer inleveren. Dit omdat de passen vaak onbruikbaar waren als ze werden ingeleverd.
 • Wat nog niet is gewijzigd of opgelost, is een technische fout in het systeem die ervoor zorgt dat bewoners met een parkeervergunning niet digitaal kunnen worden aangemeld als bezoeker in een andere wijk. We proberen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Bekijk het overzicht van tarieven voor bewoners.  

Voor bedrijven en werknemers

Voor bedrijven en werknemers zijn er de volgende wijzigingen en nieuwe producten:

 • De forenzenkaart. Iedereen die in Alkmaar werkt (of veel in Alkmaar komt) kan voortaan een forenzenkaart Overstad aanschaffen. Deze kaart wordt gekoppeld aan het kenteken. Met de forenzenkaart kun je (alleen met eigen kenteken) parkeren op alle parkeerterreinen in Overstad, met uitzondering van de Oosterweezenstraat en Huiswaarderplein. De forenzenkaart kost € 27,- per maand of € 270,- voor een heel jaar.
 • De Algemene parkeerkaart voor werkgevers. In de loop van dit jaar wordt voor werkgevers de algemene parkeerkaart geïntroduceerd. Deze kaart is niet gebonden aan een kenteken en kan voor elke werknemer worden gebruikt. Dit betekent dat bedrijven niet meer voor alle medewerkers een parkeerkaart hoeven aan te schaffen, maar alleen voor het aantal medewerkers dat dagelijks aanwezig is.
 • Uitrijkaart voor parkeergarages. Bedrijven in en rond de binnenstad kunnen vanaf nu uitrijkaarten voor de parkeergarages kopen voor hun klanten en bezoekers. De uitrijkaarten zijn per honderd te bestellen en kosten € 5,50 per stuk.
 • Bezoekerskaart bedrijven. In de loop van 2016 wordt voor bedrijven in de schil rond het centrum de bezoekerskaart geïntroduceerd. Tot nu toe konden alleen bewoners in de gebieden voor vergunninghouders een bezoekerskaart aanschaffen. Met de nieuwe bezoekerskaart voor bedrijven (alleen in de schil rond het centrum) kunnen ondernemers de parkeerkosten van hun klanten betalen. Let op: Hiervoor geldt het normale parkeertarief. 

Bekijk het overzicht van tarieven voor ondernemers. 

Voor hulpverleners

In de loop van 2016 wordt een speciale vergunning geïntroduceerd voor hulpverleners. Voor deze hulpverlenersvergunning geldt een lager (maatschappelijk) tarief.
De hulpverlenersvergunning is verkrijgbaar voor de volgende personen en instanties:

 • Geregistreerde huisartsen
 • Geregistreerde dierenartsen
 • Geregistreerde verloskundigen
 • Instellingen met een ANBI-status. Dit zijn instellingen die de Belastingdienst ziet als Algemeen Nut Beogende Instelling. Omdat (het grootste deel van) hun diensten het maatschappelijke nut dienen, hebben deze instanties recht op belastingvoordeel. Instellingen die deze status toegekcend krijgen van de Belastingdienst, hebben automatisch recht op de hulpverlenersvergunning voor parkeren in Alkmaar. Zie voor informatie over de ANBI-status en het aanvragen van deze status de site van de Belastingdienst.

Overige wijzigingen

Parkeerapp in ontwikkeling
Op veler verzoek komt er in de loop van dit jaar een app voor alle digitale parkeerdiensten. Deze kan gebruikt worden voor alle handelingen die digitaal kunnen. Van het aanmelden van bezoekers voor bewoners met een digitale bezoekersvergunning  tot en met het parkeren met de nieuwe algemene parkeerkaart voor werkgevers. 

Oude ontheffingen vervallen
Met de introductie van de nieuwe parkeerkaarten (sommige pas in de loop van dit jaar) zal een aantal oude ontheffingen vervallen. De houders van deze ontheffingen zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

Geen parkeerschijf meer bij opladen
Bij het opladen van elektrische auto’s hoeft sinds 1 februari geen parkeerschijf meer te worden gebruikt. De auto mag gewoon blijven staan. Dit om te voorkomen dat een auto verplaatst moet worden terwijl de batterij nog niet vol is. Let op! Wanneer u uw auto parkeert binnen een betaald parkeergebied, dan bent u met een elektrische auto ook gewoon betaalplichtig. 

E-loket
De nieuwe en huidige producten zijn verkrijgbaar via het E-loket.

Achtergrondinformatie parkeren binnenstad
Het motto van het Alkmaarse parkeerbeleid is nog steeds: Parkeren in balans. Het doel is steeds de aanwezige parkeermogelijkheden in Alkmaar zo goed mogelijk te benutten. De binnenstad telt ongeveer drieduizend parkeerplaatsen, waarvan zo’n 1200 op straat en ongeveer 1800 in de parkeergarages. Het streven is om de bewoners van de binnenstad zoveel mogelijk de kans te geven op straat te parkeren. Bezoekers van de stad parkeren in principe in de parkeergarages. ’s Avonds na 21.00 echter, als niet meer betaald hoeft te worden voor parkeren op straat, wordt het daar soms zo druk dat bewoners met een vergunning geen plek meer kunnen vinden op straat. Daarom kunnen bewoners van de binnenstad sinds vorig jaar ook een combivergunning kopen, waarmee zij ook kunnen parkeren in de parkeergarages.