Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een aantoonbare loopbeperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Bent u permanent aan een rolstoel gebonden, dan heeft u altijd recht op een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart en/of passagierskaart). Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Algemene informatie

Kijk voor het gebruik van een GPK in Alkmaar op de algemene pagina.

Uitgifteregels

  • U heeft een aantoonbare loopbeperking of bent permanent aan een rolstoel gebonden;
  • Het recht op een Europese gehandicaptenparkeerkaart vervalt wanneer een eind komt aan de handicap of bij overlijden. Dit moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan ParkeerService en de kaart moet worden opgestuurd naar het postadres van ParkeerService. 

Tarief

Bekijk hier de actuele tarieven

Aan het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart zijn vaste kosten verbonden. Hierin zitten de aanmaakkosten en is de kaart 1 jaar geldig. Daarbovenop geldt een bedrag per jaar. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Aanvraag 

Parkeerservice handelt de aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart schriftelijk af. U hoeft niet meer naar de balie te komen. Wel bestaat de mogelijkheid dat u opgeroepen wordt door de keuringsinstantie Argonaut, waar ParkeerService mee samenwerkt, om u te keuren. Na deze keuring brengt de arts advies uit. U krijgt een toe- of afwijzing.

Om uw aanvraag volledig te kunnen behandelen hebben wij een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs, een recente pasfoto en het volledig ingevulde aanvraagformulier nodig.

  1. Maak gebruik van dit aanvraagformulier Gehandicapten Parkeerkaart.
  2. Stuur uw pasfoto en kopie van uw (geldige) legitimatie per post naar het postadres van ParkeerService. 

Het behandelen van uw aanvraag duurt ongeveer acht weken. Na betaling via een factuur wordt de gehandicaptenparkeerkaart aangetekend verstuurd. 

Verlengen

Bij een verlenging van de kaart voor één tot twee of drie jaar is een medische keuring nodig. Bij verlenging van de kaart voor vijf jaar is in principe geen keuring nodig. Soms is een keuring wel nodig bij de beoordeling van een verlenging. Bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere medische situatie of het gebruik van de kaart wordt gewijzigd (van bestuurder naar passagier). U krijgt één maand vóór de vervaldatum van de kaart bericht van ons.

Duplicaat

Heeft u uw GPK verloren of is deze gestolen. Vraag een duplicaat aan:

  1. Maak gebruik van dit aanvraagformulier Duplicaat Gehandicapten Parkeerkaart.
  2. Stuur uw pasfoto en kopie van uw (geldige) legitimatie per post naar het postadres van ParkeerService. 

Aanvraag tijdelijke- of jaarontheffing voor het parkeren in de afgesloten binnenstad

Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u ook parkeren in de afgesloten binnenstad. Om dit afgesloten gebied in te rijden moet u in het bezit zijn van een ontheffing. U kunt een tijdelijke- of jaarontheffing aanvragen. Voor de wijze waarop u dit kunt doen, verwijzen wij u naar onze speciale pagina met meer informatie over de 'ontheffing gehandicapten afgesloten gebied'. Klik hier voor meer informatie.