Aanvraag Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een aantoonbare loopbeperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Bent u permanent aan een rolstoel gebonden, dan heeft u altijd recht op een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart en/of passagierskaart). Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Wat zijn de voorwaarden? 


GPK voor bestuurder:

 • U bent bestuurder van een auto en heeft een geldig rijbewijs
 • Uw loopafstand, met gebruik van hulpmiddelen, is minder dan 100 meter 
 • Deze beperking heeft u tenminste 6 maanden
 • Bent u blijvend van een rolstoel afhankelijk of rijdt u soms auto en bent u op andere momenten afhankelijk van hulp? Vraag dan een gecombineerde bestuurder/passagierskaart aan.

GPK voor passagier:

 • U heeft een aantoonbare loopbeperking waarbij uw loopafstand, met gebruik van hulpmiddelen, minder dan 100 meter is
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van een bestuurder
 • Deze beperking heeft u tenminste 6 maanden
 • De kaart is persoonsgebonden, bij het gebruik van de GPK-P moet u zelf altijd in de auto aanwezig zijn

GPK voor zorginstellingen:

 • Voor het vervoer van uw bewoners
 • Voorwaarde is een WTZi-toelating volgens de Wet toelating zorginstellingen 

Het recht op een Europese gehandicaptenparkeerkaart vervalt wanneer een eind komt aan de handicap of bij overlijden. Dit moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan ParkeerService en de kaart moet worden opgestuurd naar het postadres van ParkeerService. 

Tarief

Bekijk hier de actuele tarieven

Aan het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart zijn vaste kosten verbonden. Hierin zitten de aanmaakkosten en de geldigheid voor 1 jaar. Daarbovenop geldt een bedrag per jaar. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Aanvraag 

Parkeerservice handelt de aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart schriftelijk af. U hoeft niet naar de balie te komen. Wel bestaat de mogelijkheid dat u opgeroepen wordt door de keuringsinstantie Argonaut, waar ParkeerService mee samenwerkt. Na deze keuring brengt de arts advies uit. 

Om uw aanvraag volledig te kunnen behandelen hebben wij een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs, een recente pasfoto en het volledig ingevulde aanvraagformulier nodig.

 1. Maak gebruik van dit aanvraagformulier Gehandicapten Parkeerkaart. Upload hierbij uw rijbewijs of ander legitimatiebewijs.
 2. Stuur uw pasfoto per post naar het postadres van ParkeerService. 

Het behandelen van uw aanvraag duurt ongeveer acht weken. Na betaling via een factuur wordt de gehandicaptenparkeerkaart aangetekend verstuurd. 

 

Hoe gebruikt u uw GPK?

 • Leg de GPK met de geldigheidsdatum duidelijk zichtbaar op uw dashboard.
 • De GPK is persoonsgebonden, bij het parkeren moet u zelf in de auto aanwezig zijn.
 • Bekijk voor de algemene parkeerregels de website van de Rijksoverheid.
 • In Alkmaar zijn er speciale regels voor het parkeren op betaald parkeerplaatsen en vergunninghoudersplaatsen. Kijk hiervoor op de algemene pagina.
 • Bekijk voor het gebruik in andere gemeentes de volgende website: www.gehandicaptenparkeerkaart.nl

Verlengen

Ongeveer 2 maanden vóór de vervaldatum van uw kaart krijgt u bericht van ons. Bij een verlenging van een kaart die minder dan 5 jaar geldig was, is een medische keuring altijd nodig. Bij verlenging van de kaart voor vijf jaar is in principe geen keuring nodig. Als er sprake is van een bijzondere medische situatie of als het gebruik van de kaart wordt gewijzigd (van bestuurder naar passagier) kan er wel een keuring nodig zijn.

GPK verloren?

Heeft u uw GPK verloren of is deze gestolen. Vraag een duplicaat aan:

 1. Maak gebruik van dit aanvraagformulier Duplicaat Gehandicapten Parkeerkaart.
 2. Stuur uw pasfoto per post naar het postadres van ParkeerService. 

Uw verloren kaart wordt in de landelijke databank ongeldig gemaakt.

Aanvraag tijdelijke- of jaarontheffing voor het parkeren in de afgesloten binnenstad

Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u ook parkeren in de afgesloten binnenstad. Om dit afgesloten gebied in te rijden moet u in het bezit zijn van een ontheffing. U kunt een tijdelijke- of jaarontheffing aanvragen. Voor de wijze waarop u dit kunt doen, verwijzen wij u naar onze speciale pagina met meer informatie over de 'ontheffing gehandicapten afgesloten gebied'. Klik hier voor meer informatie.