Restitutieverzoek

Restitutieverzoek wisselgeld

Het kan voorkomen, dat onze parkeerapparatuur niet- of niet geheel naar wens heeft gefunctioneerd, waardoor u geen- of onvoldoende wisselgeld retour heeft ontvangen. In dit geval kunt u een restitutieverzoek indienen.

U heeft contact gehad met onze centralist
Heeft u geen of onvoldoende wisselgeld ontvangen en heeft u hierover contact gehad via de intercom met onze centralist? Dan heeft u van onze centralist een meldcode ontvangen waarmee u een restitutieverzoek kunt indienen.

>> Ga naar het restitutieformulier. 
ParkeerService stort, na ontvangst van het formulier, het bedrag binnen 10 werkdagen op uw rekening.


U heeft geen meldcode ontvangen
Heeft u geen of onvoldoende wisselgeld ontvangen, maar heeft u hierover geen contact gehad met een medewerker van ParkeerService? Dan kunt u uw verzoek mailen naar: klachten@parkeerservice.nl. Uw verzoek wordt getoetst bij de Technische Dienst en beoordeeld door een medewerker van ParkeerService. Indien u recht heeft op restitutie, wordt het bedrag alsnog aan u overgemaakt.

 

 

Restitutieverzoek parkeergeld bij verkeerde aankoop in parkeerapp

Het kan gebeuren dat u via uw app een ander parkeerrecht aanschaft dan u nodig heeft. Wij adviseren u met nadruk om altijd te checken of het parkeerrecht dat u via de app gaat kopen het juiste is, dit geldt niet alleen in Alkmaar. 

Gemeente Alkmaar beoordeelt uw restitutieverzoek alleen wanneer sprake is van onjuiste of onduidelijke informatie in de app. Als er sprake is van een gebruikersfout wordt er niet gerestitueerd. Als u een onjuist (duurder) product heeft aangeschaft dan bedoeld, neemt u eerst contact op met uw provider om hen te vragen schriftelijk aan te geven waar het fout is gegaan.

Om te bepalen of wij uw teveel betaalde parkeergeld kunnen retourneren hebben we de volgende gegevens nodig:

  1. Een duidelijke beschrijving van het gebeurde met daarin de reden om tot restitutie over te gaan
  2. Een schrijven (mail) van de belprovider waarin deze aangeeft waar het fout is gegaan en welke actie zij hebben ondernomen
  3. Een overzicht vanuit de provider waarop te zien is wat de begintijd, eindtijd  en de kosten van de transactie zijn geweest
  4. Een bankafschrift waaruit blijkt dat het bedrag bij u is afgeschreven. Op dit afschrift moeten ook uw NAW gegevens en het bankrekeningnummer zichtbaar zijn (voorschrift van de gemeentelijke administratie)
     

Mail de bovenstaande gegevens naar: 

Roland Uljee
Regievoerder parkeren gemeente Alkmaar

RUljee@alkmaar.nl
www.alkmaar.nl

Na ontvangst van de volledige gegevens wordt bepaald of het teveel betaalde bedrag wordt gerestitueerd.