Contact

Parkeerboetes en -bekeuringen

In sommige gevallen bent u het misschien niet eens met een opgelegde bekeuring. Het heeft geen zin om uw beklag te doen bij onze servicebalie of handhavers. Onze medewerkers hebben geen beslissingsbevoegdheden en kunnen een boete niet voor u intrekken. U heeft wèl de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Naheffingsaanslag

U ontvangt een naheffingsaanslag indien u niet of onvoldoende hebt betaald voor het parkeren op een betaald parkeerplaats. Deze aanslag is in feite een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting. De kosten van een naheffingsaanslag zijn voor 2018 vastgesteld op een bedrag van € 62,-. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet, wordt nadien een duplicaat naheffingsaanslag inclusief acceptgiro toegezonden. Voor de parkeerbelasting en de naheffingsaanslag parkeerbelastingen bestaat geen mogelijkheid van kwijtschelding.

U kunt tegen deze naheffingsaanslag een bezwaarschrift indienen. Kijk voor meer informatie op de naheffingsaanslag. 

Aankondiging van een beschikking

Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd. Of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghoudersplaats zonder dat u in het bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. U krijgt dan door middel van een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incassobureau een beschikking. Wanneer u het niet eens bent met deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Het adres van de Officier van Justitie waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten, staat vermeld in de begeleidende brief die u ontvangt bij uw acceptgirokaart.