Overige tijdelijke vergunningen

Naast eerder genoemde mogelijkheden voor een parkeervergunning zijn er nog een tijdelijke verhuisvergunning, een tijdelijke verhuisbezoekersvergunning en de mantelzorgvergunning. 

Informatie

Tijdelijke verhuisvergunning

Een toekomstig bewoner kan onder vertoon van een (voorlopige) koop- of huurovereenkomst een tijdelijke verhuisvergunning aanvragen. Deze parkeervergunning is één maand geldig. De vergunning is maximaal één keer per vergunningjaar aan te vragen. U mag parkeren in het gebied dat vermeld staat op de toewijzingsbrief van uw vergunning (in het gebied op parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen met uitzondering van de kort-parkeer-plaatsen). U ontvangt geen papieren vergunning, de tijdelijke (bewoners)verhuisvergunning wordt op kenteken uitgegeven. 

Let op: Een verhuisvergunning voor het centrum geeft u niet het recht om buiten de laad- en lostijden de afgesloten binnenstad in te rijden. Voor toegang tot de afgesloten binnenstad, heeft u een aparte inrijontheffing nodig.
Klik hier voor meer informatie over tijdelijke ontheffingen afgesloten gebied.

Tijdelijke verhuisbezoekersvergunning

Bij verhuizing is het ook mogelijk een tijdelijke bezoekersvergunning te krijgen. Bij het overleggen van een huurovereenkomst/koopakte kan de nieuwe bewoner, voor het nieuwe woonadres voor maximaal 50 uur een vergunning voor bezoekers aanvragen. Per adres mag dit maximaal eenmaal per jaar verstrekt worden. Met de vergunning kunnen 10 bezoekers tegelijkertijd parkeren. Meer over het aan- en afmelden van tijdelijke bezoekers leest u via het E-loket. U ontvangt geen papieren vergunningen, de tijdelijke verhuisbezoekersvergunning wordt op kenteken uitgegeven. 

Mantelzorgvergunning
Wanneer u mantelzorg ontvangt, kunt u een parkeervergunning aanvragen waarmee uw mantelzorger kan parkeren. Met deze tijdelijke mantelzorgvergunning kunt u per keer maximaal zes uur parkeren op straat. U mag uitsluitend parkeren in het op uw vergunning vermelde gebied (op parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen met uitzondering van de kort-parkeer-plaatsen). Deze digitale vergunning is te gebruiken als er voldoende saldo op staat. U kunt per keer één kenteken aanmelden.

Kosten

Bekijk hier de actuele tarieven. 

Uitgifteregels

Tijdelijke verhuisvergunning

 • U beschikt over een (voorlopige) koop- of huurovereenkomst;
 • De parkeervergunning is 1 maand geldig;
 • De vergunning is maximaal 1 keer per vergunningjaar aan te vragen;
 • Na betaling beschikt u over het recht om te mogen parkeren. 

Tijdelijke verhuisbezoekervergunning

 • U beschikt over een koop- of huurovereenkomst;
 • U kunt voor maximaal 50 uur een vergunning voor bezoekers aanvragen;
 • Per adres mag dit maximaal eenmaal per jaar verstrekt worden;
 • Met de vergunning kunnen 10 bezoekers tegelijkertijd parkeren;
 • Na betaling in het E-Loket is de vergunning gelijk te gebruiken;
 • Meer over het aan- en afmelden van de tijdelijke verhuisbezoekersvergunning leest u via het E-loket

Mantelzorgvergunning

 • U staat als bewoner ingeschreven in het betreffende vergunningshoudersgebied;
 • De mantelzorgvergunning is een half jaar geldig. Na afloop is verlenging per half jaar mogelijk;
 • Er is slechts één vergunning per adres/huishouden mogelijk;
 • De vergunning is een digitale regeling waarmee u maximaal 400 uren per half jaar kunt parkeren. Het saldo koopt u vooraf in, ongebruikt tegoed vervalt op het moment dat de vergunning wordt beëindigd;
 • Er kan maximaal één gelijktijdige activering plaatsvinden.

Aanvraag

Tijdelijke verhuisvergunning en tijdelijke verhuisbezoekersvergunning

U kunt uw tijdelijke bewonersvergunning en tijdelijke verhuisbezoekersvergunning op twee manieren aanvragen:

 • Via het E-loket;
 • Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8. 
  Neem het volgende mee: koop- of huurovereenkomst en uw legitimatiebewijs.

Mantelzorgvergunning

U kunt de mantelzorgvergunning op twee manieren aanvragen:

 • Via het E-loket;
 • Via de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein 8.
  Neem het volgende mee: een verklaring van de huisarts waarin hij/zij bevestigt dat het om een situatie gaat waarbij mantelzorg noodzakelijk is èn uw legitimatiebewijs. 

Aanvragen van een digitale parkeervergunning voor mantelzorg is kosteloos. Meer over het aan- en afmelden van de mantelzorgvergunning leest u via het E-loket.