Digitale bezoekersvergunning

Met een bezoekersvergunning mag uw bezoek in uw wijk parkeren op de parkeerplaatsen voor bewoners. U kunt hiervoor een digitale bezoekersvergunning gebruiken, iedere vergunninghouder heeft hier de beschikking over. De digitale bezoekersvergunning (Key2Park) is te gebruiken als er voldoende saldo op staat. Met de digitale bezoekersvergunning betaalt u per uur. Uw bezoek mag maximaal 3 uur parkeren. 

Informatie

De bezoekersvergunning voor het centrum is geldig op de betaald-parkeren-plaatsen (met uitzondering van de "kort-parkeerplaatsen") en vergunninghoudersplaatsen. Op zaterdag is de bezoekersvergunning niet geldig.
Maakt u gebruik van vergunninghoudersplaatsen dan meldt u de bezoekersvergunning altijd aan (maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur).
Op de betaald parkeerplaatsen alleen op de tijden voor betaald parkeren:

 • Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur;
 • Zondagen van 12.00 tot 17.00 uur.

Uw bezoek wordt na 3 uur automatisch afgemeld. Gaat uw bezoek eerder weg, dan kunt u uw bezoek eerder afmelden.
LET OP: Bij het aanmelden wordt geen rekening gehouden met het parkeerregiem. Dus als u zich bijvoorbeeld op zondag om 16:30 uur aanmeldt en het parkeerregiem geldt tot 17.00 uur, dan wordt er 3 uur in rekening gebracht als u zich niet afmeldt.

Met de digitale bezoekersvergunning mag u niet in het autovrije gebied rijden en parkeren. U bereikt de parkeerplaatsen in het autovrije gebied alleen tijdens de laad- en lostijden

Naast de digitale bezoekersvergunning kan iedere vergunninghouder in de binnenstad beschikken over een papieren bezoekerskaart. Deze mag u naast de digitale versie gebruiken.

Uitgifteregels

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres dat zich bevindt in een vergunninghoudersgebied;
 • Per woonadres wordt maximaal één digitale bezoekersvergunning afgegeven; 
 • Met de digitale bezoekersvergunning mag u niet in het autovrije gebied rijden en parkeren. U bereikt de parkeerplaatsen in het autovrije gebied alleen tijdens de laad- en lostijden;
 • In het vergunningjaar kunt u de vergunning maximaal 500 uren gebruiken;
 • Ongebruikt tegoed vervalt op het moment dat de digitale bezoekersvergunning wordt beëindigd.

Aanvraag

Per adres kan er één digitale bezoekersvergunning worden verstrekt, dit doet u via het E-loket. 
U kunt de bezoekersvergunning gebruiken als u er saldo op zet, dit doet u via Key2Park. 

Tarief

U kunt uw saldo via Key2Park opwaarderen met een maximum van 500 uur per jaar. Wanneer u dit maximum heeft bereikt, is het niet meer mogelijk extra parkeertijd in te kopen in het lopende jaar. 

Bekijk hier de actuele tarieven. 

Aan- en afmelden bezoek

LET OP: Bij het aanmelden wordt geen rekening gehouden met het parkeerregiem. Dus als u zich bijvoorbeeld op zondag om 16:30 uur aanmeldt en het parkeerregiem geldt tot 17.00 uur, dan wordt er 3 uur in rekening gebracht als u zich niet afmeldt.

Hoe meld ik mijn bezoek aan en af?
Het aan- en afmelden van bezoekers kan via Key2Park App of computer.

 • Ga naar Key2Park;
 • Log in met uw accountgegevens;
 • Klik op "Start op plan een nieuwe actie" (u ziet nu de gekoppelde parkeerproducten staan);
 • Klik op "Bezoekersvergunning ..." en u kunt een parkeeractie starten (nadat u heeft opgewaardeerd);
 • Klik op "Start een parkeeractie", vul het kenteken in waarvoor u een parkeeractie wilt starten;
 • De starttijd wordt automatisch ingevuld, maar deze kunt u wijzigen d.m.v. het aanklikken van de datum, u klikt eerst op "instellen" en hierna op "bevestigen". Indien u niets wilt wijzigen, klikt u op "sluiten". U kunt alvast een eindtijd instellen. Dit doe u op dezelfde wijze. Indien u geen eindtijd invult, dan zal het systeem een eindtijd aangeven voor de maximale parkeerduur, op deze tijd wordt u automatisch afgemeld. Klik op "bevestigen" indien u het eens bent met het voorgestelde. 
 • De parkeeractie wordt gestart op de ingestelde tijd. het saldo dat nodig is voor deze parkeeractie wordt direct gereserveerd. Indien de parkeeractie eerder door u wordt gestopt dan de voorgestelde parkeerduur, wordt het gereserveerde bedrag weer bij uw saldo geboekt;
 • Klik op "Stop actie" om de parkeeractie te stoppen. Let op! Bevestig de beëindiging van de parkeeractie door op het vinkje te klikken. Wilt u de parkeeractie niet stoppen, klik dan op annuleren (kruis).
 • De parkeeractie is gestopt als er geen begin en/of eindtijd staat en de button met de rode vierkantje in de rode cirkel is verdwenen.